Novi Razgovori „Radnik – (ne)bezbednost i dostojanstvo“ održaće se u Kragujevcu u četvrtak 09.12. od 19h. Zbog situacije sa pandemijom COVID19, događaj možete pratiti online na našoj fb stranici.


Iako ceo svet obeležava 02. decembar kao Međunarodni dan ukidanja ropstva, poslednji podaci Međunarodne organizacije rada (MOR) procenjuju da više od 40 miliona ljudi u svetu živi u modernom ropstvu. Sa druge strane, prema članu 60. Ustava Republike Srbije, „Svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. Niko se tih prava ne može odreći. Ženama, omladini i invalidima omogućuje se posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada, u skladu sa zakonom.“


Da su Ustav i zakoni jedno a praksa drugo, u Srbiji je odavno očigledno, a kada je reč o bezbednosti i zdravlju gotovo svake godine se ponavlja tužna statistika. 2020. godine 47 ljudi je stradalo na radnom mestu, a 2019. godine 54 i to uglavnom u građevinarstvu i industriji.


Utvrđeno je da su najčešći uzroci povređivanja nebezbedan rad na visini i na nepropisno montiranim skelama, nekorišćenje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, nepropisan rad sa radnom opremom, neosposobljenost radno angažovanih za bezbedan rad, angažovanje znatnog broja lica na „crno“…
Da li su neki od smrtnih ishoda mogli da budu sprečeni, koliko država vodi računa o bezbednosti i dostojanstvu radnika koje je predvidela i kao ustavnu kategoriju, ko brani njihovo dostojanstvo i koliko smo kao društvo spremni na poštovanje radnika i nečijeg rada, da li je moderno ropstvo naša realnost, razgovaramo sa:


Jugoslavom Ristićem, Savez Samostalnih Sindikata Kragujevac


Olgom Kićanović, konsultantkinjom za radno pravo


Zoranom Radovanovićem, novinarom

By