Program studija

Edukacija će se sastojati od dve faze. Nakon procesa selekcije, prva faza će obuhvatiti pet modula čija će se predavanja održavati vikendom (subota i nedelja) u period od 09-17 časova. U drugoj fazi, polaznici će biti podeljeni u pet grupa. Svaka grupa će raditi završni rad u saradnji sa mentorom. Moduli ukupno nose 15 ESPB (svaki modul po 3 ESPB), a završni rad 12 ESPB. Moduli su sledeći:

1. Globalizacija i pravedna tranzicija  (22.04-23.04)

Globalizacija sama po sebi nosi velike izazove i važno je razumeti kako će globalno tržište, globalni procesi integracija kao i same evropske integracije uticati na koncept pravedne tranzicije. Rivalitet izmedju Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije, kao i trendovi društveno – političkih aranžmana koji danas postoje u svetu neki su od faktora koji opredeljuju načine na koje će biti moguće da se započnu i sprovedu procesi koji imaju za cilj pravednu tranziciju. Danas digitalna tranformacija i nove tehnologije imaju svoje tokove uticaja na vrednosne obrasce koje društva žele da uspostave, održe ili razviju i zahtevaće prilagođavanje novim privrednim mogućnostima razvoja sveta u ovim novim okolnostima. Promet usluga i podataka ima potpuno novu ulogu u procesu ekonomskog povezivanja. Trgovina uslugama beleži znatno ubrzanje u odnosu na trgovinu dobrima u tradicionalnom smislu. Iskustvo tokom pandemije COVID-19 pokazuje potrebu za boljim, na činjenicama zasnovanim odlukama društva koje će voditi računa o odnosu kratkoročnih i dugoročnih ekonomskih i bezbedonosnih mera sa jedne strane i troškova koje će iste proizvesti, sa druge strane. 

2. Tržište rada, pravedna tranzicija i budućnost rada (06.05-07.05)

Definisanje uloga različitih društvenih partnera, sindikata, profesionalnih udruženja, odnosa poslodavaca i zaposlenih u procesu pravedne tranzicije neke su od tema ovog kursa. Sama ideja pravedne tranzicije podrazumeva ozbiljan plan i pripremu, odnosno konsultacije između izabranih predstavnika radnika i poslodavaca uz posredstvo predstavnika vlasti sa jedne strane i okvira konkretnih politika koje iz tih razgovora treba da proisteknu. Rešenja su moguća samo kroz aktivni i iskreni dijalog kako bi se uspostavila pravedna distribucija svih prednosti koje pravedna tranzicija zapravo donosi. 

3. Lične slobode, ljudska prava u kontekstu pravedne tranzicije (13.05-14.05)

Prepoznavanje ključnih tačaka ugroženosti ličnih sloboda i ljudskih prava kroz proces pravedne tranzicije. Analiza njihove ugroženosti postojećim modelima proizvodnje, distribucije i upotrebe energije koja je pretežno proizvedena iz fosilnih goriva. Definisanje izazova i privrede i same zajednice koje donose novi, evoluirajući obrasci navika i odnosa u društvu koje sa sobom nosi postepena promena ka ugljenično neutralnoj energetici; Jasna identifikacija javno-političkih i drugih sredstava za proaktivno upravljanje, odnosno izbegavanje ili minimalizaciju potencijalnih rizika za uspešnu realizaciju pravedne tranzicije. 

4. Data Litearacy i donošenje odluka na osnovu podataka  (27.05-28.05)

Data literacy je ključna veština u današnjem svetu. Pošto prikupljamo više podataka nego ikada ranije, od ključne je važnosti da svako može efikasno da čita i analizira te podatke. U ovom modulu ćemo objasniti osnove donošenja odluka na osnovu podataka i moći ćemo da primenimo ove veštine na primere iz stvarnog života iz različitih društvenih sfera. Ilustrovaćemo kako da otkrijete nove uvide i mogućnosti primenom okvira ponude i potražnje, troškova i koristi i rizika i nagrada, uz istovremeno sticanje praktičnih veština koje će vam pomoći da napredujete u novom svetu zasnovanom na podacima.

5. Zelena tranzicija  (03.06-04.06)

Da bi se smatrali „zelenim“ i „inkluzivnim“, procesi tranzicije moraju da obezbede jednake mogućnosti pristupu energiji sa fokusom na obnovljive izvore energije. Cilj pravedne tranzicije je promovisanje međusektorskih projekata (izvori energije u tranziciji, energetsko siromaštvo, rodna ravnopravnost, čist vazduh) između energetskog sektora i drugih zainteresovanih strana (javnog sektora, akademske zajednice, međunarodnih finansijskih institucija) za razvoj inkluzivne energetske politike, programa ili finansiranja šeme. Mogućnosti i izazovi cirkularne ekonomije će takođe biti pokriveni ovim modulom.