Specijalističke studije

Konkurs za specijalističke studije

Pravedna tranzicija na Zapadnom Balkanu

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da se prijavite i budete polaznici druge generacije Specijalističkih studija na temu pravedne tranzicije. I ove, kao i prethodne godine, organizatori specijalističkih studija su Mreža za demokratski dijalog i FEFA fakultet. Studije će biti organizovane u periodu od 22.04. do 05.07.2023. godine u Beogradu.

Iz perspektive Srbije i Zapadnog Balkana, a po ugledu na trendove u EU, pravedna tranzicija je ona verzija budućnosti koja ima za cilj pravedno društvo u okvirima održivog razvoja. Da bi se to postiglo, neophodna su odgovarajuća znanja i veštine. Naša vizija transformacije društva zasniva se na poštovanju principa pravednosti i održivosti. Cilj studija je da polaznici steknu odgovarajuća teorijska i praktična znanja i veštine kako bi mogli da ih adekvatno ptimene u daljem procesu tranzicije društva. Program obuhvata pet tematskih celina:

  1. Globalizacija i pravedna tranzicija
  2. Data Literacy i donošenje odluka na osnovu podataka
  3. Tržište rada , pravedna tranzicija i budućnost rada
  4. Zelena tranzicija
  5. Lične slobode i ljudska prava u kontekstu pravedne tranzicije

Ove studije su prvi specijalistički program u Srbiji koje se ciljano bavi temom pravedne tranzicije kao nezaobilaznim modelom budućeg razvoja svake zajednice i društva u celini. Kao rezultat, stičete potrebna znanja iz ove oblasti i 30 ECTS poena koje možete da koristite u daljem školovanju. Ako želite da naučite više o tome šta je pravedna tranzicija, da svojim radom i znanjem doprinesete razvoju svoje zajednice i da istražite načine na koje to i možete da uradite, ako vidite sebe kao lidere promena u svojoj sredini, prijavite se na naš konkurs.

Poziv je otvoren za različite grupe aktuelnih i budućih donosioca odluka iz privatnog i javnog sektora, političkih partija i pokreta, organizacija civilnog društva, sindikata, kao i akademce i mlade stručnjake. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i drugim dostignućima kao i na osnovu želje za tim istim dostignućima. Ključna dostignuća koja će biti uzeta u obzir prilikom odlučivanja odnose se na temu i procese pravedne tranzicije.

Detaljnije informacije o modulima i akreditaciji, kao i tačan raspored i vreme predavanja i detalje vannastavnih programa, uskoro će biti objavljeni na našem sajtu.

Visina školarine za ove specijalističke studije iznosi 2.000 eura u dinarskoj protivvrednosti. Uz posebnu podršku Međunarodnog Centra Olof Palme ove godine dodeljujemo 15 stipendija koje pokrivaju školarinu specijalističkih studija. Smeštaj i troškovi puta nisu pokriveni stipendijom. Na konkurs se mogu prijaviti svi zainteresovani, a isti je otvoren do 10.04.2023. godine.

Ukoliko imate problem sa prijavom putem dole navedenog linka, svoj CV, motivaciono pismo i pismo preporuke (koje nije obavezno) pošaljite na e-mail adresu wbjusttransition@gmail.com.

Link:

https://forms.gle/MA9yAVgBdLMhTWcPA