Specijalističke studije

Konkurs za specijalističke studije

Pravedna tranzicija na Zapadnom Balkanu

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da se prijavite na Specijalističke studije na temu pravedne tranzicije. Organizatori specijalističkih studija su Mreža za demokratski dijalog i FEFA fakultet. Studije će biti organizovane u periodu od 01.05. do 1.11.2022. godine u Beogradu.

Iz perspektive Srbije i Zapadnog Balkana, a po ugledu na trendove u EU, pravedna tranzicija je ona verzija budućnosti koja ima za cilj pravedno društvo u okvirima održivog razvoja. Da bi se to postiglo, neophodna su odgovarajuća znanja i veštine. Naša vizija transformacija društva zasnivana na poštovanju principa pravednosti i održivosti. Cilj studija je da polaznici steknu odgovorajuća teorijska i praktična znanja i veštine kako bi mogli da ih adekvatno primene u daljem procesu tranzicije društva. Biće obuhvaćeno šest tematskih celina:

  1. Globalizacija i pravedna tranzicija
  2. Data Literacy i donošenje odluka na osnovu podataka
  3. Tržište rada i pravedna tranzicija
  4. Rad u budućnosti
  5. Zelena tranzicija
  6. Lične slobode i ljudska prava u kontekstu pravedne tranzicije

Ove studije su prvi specijalistički program u Srbiji koje se ciljano bavi temom pravedne tranzicije kao nezaobilaznim modelom budućeg razvoja svake zajednice i društva u celini. Kao rezultat, stičete potrebna znanja iz ove oblasti i 30 ECTS poena koje možete da koristite u daljem školovanju. Ako želite da naučite više o tome šta je pravedna tranzicija, da svojim radom i znanjem doprinesete razvoju svoje zajednice i da istražite načine na koje to i možete da uradite, ako vidite sebe kao lidere promena u svojoj sredini, prijavite se na naš konkurs.

Poziv je otvoren za različite grupe aktuelnih i budućih donosioca odluka iz privatnog i javnog sektora, političkih partija i pokreta, organizacija civilnog društva, sindikata, kao i akademce i mlade stručnjake. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i drugim dostignućima kao i na osnovu želje za tim istim dostignućima. Ključna dostignuća koja će biti uzeta u obzir prilikom odlučivanja odnose se na temu i procese pravedne tranzicije.

Detaljnije informacije o modulima i akreditaciji možete pronaći OVDE.

Raspored i vreme predavanja kao i vannastavni program će uskoro biti objavljeni na istom linku.

Visina školarine za ove specijalističke studije iznosi 2.000 eura u dinarskoj protivvrednosti. Ove godine studije za 24 polaznika su u potpunosti finansirana od strane Međunarodnog Centra Olof Palme. Troškovi smeštaja, hrane i puta za sve učesnike koji nisu iz Beograda biće takođe pokriveni. Broj mesta je ograničen. Konkurs je otvoren do 27.04.2022. godine.

Ukoliko imate problem sa prijavom putem dole navedenog linka, svoj CV, motivaciono pismo i pismo preporuke (koje nije obavezno) pošaljite na e-mail adresu wbjusttransition@gmail.com.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKj8Qs-hAZmckHbcyzWRz683UBMimnQaxd0ljd___ieltFLQ/viewform