Komisija

Komisija za izbor polaznika

Konkurs za učešće na Specijalističkim studijama „Pravedna tranzicija na Zapadnom Balkanu“ završava se 10. aprila u ponoć. Odluku o dodeli stipendija doneće Komisija za izbor polaznika specijalističkih studija, 11. aprila u sledećem sastavu:

Tamara Tripič, Mreža za demokratski dijalog

Mihailo Dimitrijević, Mreža za demokratski dijalog

Tanja Cakić, Mreža za demokratski dijalog

Emira Mešanović, Olof Palme Centar

Goran Radosavljevič, FEFA fakultet

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o rezultatima po završetku konkursa.