Predavači

Predavači na specijalističkim studijama su renomirani profesori i eksperti iz oblasti koje su obuhvaćene studijama:

Prof. dr Goran Radosavljević, direktor FEFA Instituta

Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu, a magistrirao matematičku ekonomiju i ekonometriju u Parizu i Marseju. Doktorsku disertaciju odbranio je iz oblasti javnih finansija. Akademsku karijeru je započeo 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Savetovao je Vladu Crne Gora, premijera i ministra finansija, u oblasti javnih finansija i budžeta. U periodu od juna 2007. godine do maja 2011. godine bio je ekonomski savetnik potpredsednika Vlade Srbije, nakon čega državni sekretar u Ministarstvu finansija. Od kraja 2012. godine radio je u NIS Gasprom Neft prvo kao zamenih izvršnog direktora, a zatim kao savetnik zamenika generalnog direktora. U dva mandata bio je generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i član programskog komiteta Svetskog naftnog saveta u Londonu. Bio je predavač na zimskoj školi energetike u Rusiji. Autor je velikog broja radova iz oblasti ekonomije energetike i javnih finansija. Govori engleski i francuski, a služi se ruskim jezikom. 

Prof. dr Miloš Erić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, FEFA

Dr Miloš Erić drži predmete iz oblasti ekonomskog razvoja, evropskih integracija i ekonomije energetike. Osim navedenog, istražuje polja javnog zdravlja, javne uprave i obrazovanja. Radio je kao istraživač na više projekata, uključujući projekte finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Evropske unije. Dr Erić ima dugačko konsultantsko iskustvo na projektima Svetske banke, Nemačke saradnje (GIZ), Evropske banke za obnovu i razvoj, Švajcarske razvojne agencije, kao i u privatnom sektoru. Takođe je više puta objavljivao za vrhunske međunarodne naučne časopise. Preko 10 godina, dr Erić je bio urednik ili saradnik štampanih i elektronskih medija, gde se bavio informacionim tehnologijama i digitalizacijom. Suosnivač je sekcije naučnih i tehnoloških novinara i redovni član Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Dr Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a u Srbiji

Dr Protić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Londonu. Završio je master studije na Evropskom koledžu u Brižu, kao i master studije pravno-ekonomskog smera na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio je u Agenciji za unapređenje državne uprave Republike Srbije tokom 2001. godine. Po povratku sa master studija, bio je angažovan od strane UNDP na projektu izgradnje kapaciteta Ministarstva za rad i zapošljavanje.

Od strane Međunarodne organizacije rada (MOR) angažovan je tokom 2004. i 2005. godine kao koordinator projekta za reformu Inspektorata za rad Srbije. Nakon toga, radio je za UNDP kao projektni menadžer zadužen za izradu Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije. Na poziciji je Nacionalnog koordinatora MOR za Srbiju od uspostavljanja Kancelarije nacionalnog koordinatora, početkom 2008. godine. Odgovoran je za predstavljanje MOR u Srbiji i sprovođenje Programa dostojanstvenog rada. Tečno govori engleski i francuski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Dr Ivana Beveridž, C.T. Bauer biznis koledž, Univerzitet u Hjustonu

Ivana Beveridge je predavač na C.T. Bauer biznis koledžu čiji je departman za marketing i preduzetništvo rangiran kao broj 1 u SAD. Ivana ima doktorat sa Sorbone (Sorbonne University) i MBA sa Vorvik univerziteta (University of Warwick). Poseduje međunarodno iskustvo u Aziji, na Bliskom Istoku, u Americi i u Evropi sa korporacijama i marketinškim agencijama. Njene kampanje su dobile nagrade kao što su Zlatni Ekskalibur za najbolju i-komunikacijsku kampanju godine od strane Američkog udruženja za odnose sa javnošću za energetskog klijenta. Radila je, između ostalog, sa velikim kompanijama u sektoru energetike, uključujući Center Point Energy, General Electric Oil&Gas, HIMA, Noble Denton, SABIC, Shell, RasGas i Vallourec. Njeno akademsko istraživanje je trenutno u domenu održivog razvoja. Radovi su joj objavljeni u vodećim akademskim časopisima i knjigama.

Tanja Jakobi, izvršna direktorka, Centar za istraživanje javnih politika

Tanja Jakobi je izvršna direktorka i starija istraživačica u think tanku Centar za istraživanje javnih politika iz Beograda. Takođe je članica Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu, a magistrirala ekonomsko novinarstvo, na Baruch College u Njujorku u SAD. Bavi se pitanjima radnih prava, diskriminacije i prekarizacije u oblasti rada i inkluzijom ranjivih grupa u sistem obrazovanja i tržišta rada. Njeno istraživačko interesovanje usmereno je na uticaj tehnologije na prirodu radnih odnosa i dostojanstvenog rada, i kreiranje javnih politika u oblasti ekonomije zasnovanje na znanju. Autorka je i urednica izdanja iz oblasti digitalnog rada. Pored rada u CENTRU, bavi se i istraživanjem životnog standarda, radnih prava, diskriminacije i prekarizacije uopšte i u medijima. Razumevanje savremenih promena u sferi rada i ekonomske dimenzije ovih promena i talenat za upečatljiv i svež pristup u izlaganju rezultata istraživanja stekla je tokom dugogodišnje karijere ekonomskog novinara i urednika u domaćim i inostranim štampanim i audio vizuelnim medijima. Govori engleski jezik.

Prof. dr Vladan Ivanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Vladan Ivanović je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Osim toga, istraživač je pri CERGE-EI Fondaciji iz Praga i istraživač pri Centru za istraživanje javnih politika iz Beograda. Diplomirao je ekonomiju kao student generacije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu (2005), na kojem je magistrirao (2009), a zatim i doktorirao iz oblasti institucionalne ekonomije (2013). Kao stipendista Fondacije Konrad Adenauer, pohađao je doktorske studije i odbranio drugu doktorsku disertaciju na Univerzitetu Hoenhajm u Štutgartu na temu nemačkog modela socijalno-tržišne privrede 2018. godine. Usavršavao se i obavio istraživačke boravke na univerzitetima Harvard, Manhajm i u Oslu. Početkom 2006. radio je u Ministarstvu finansija – sektoru budžeta. Od 2018. je konsultant je švajcarske IPG grupe, a u periodu 2016-2018. obavljao je funkciju prodekana za međunarodnu saradnju na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Od 2022. obavlja i funkciju Erazmus+ ambasadora u Republici Srbiji. Predaje na predmetima Ekonomija javnog sektora, Komparativni ekonomski sistemi, Institucionalna ekonomija i Analiza javnih politika. Periodični je kolumnista NIN-a. Govori engleski i nemački jezik. Autor je više od 40 naučnih publikacija i jedan od kreatora GIGMETAR-a – prvog algoritma za praćenje sistemskih karakteristika tržišta gig radnika u jugoistočnoj Evropi.

Branka Anđelković, Programska direktorka, Centar za istraživanje javnih politika

Branka Anđelković je ko-osnivačica i programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika u čijem su sastavu programi Budućnost rada, Dobre inovacije i Bezbednost za 21. vek. Njen istraživački fokus je usmeren na tržišta rada i nestandardne oblike zapošljavanja u kontekstu ekonomije zasnovane na znanju i digitalne transformacije. Branka je autorka nekoliko pionirskih istraživanja iz oblasti platformske ekonomije i fleksibilizacije tržišta rada u Srbiji. Vođa je istraživačkog tima za Srbiju u okviru globalnog Fairwork projekta Oksfordskog Internet instituta. U proteklih 20 godina Branka je angažovana kao međunarodna ekspertkinja i savetnica na programima razvoja Evropske komisije (EK), programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Međunarodne organizacije rada (ILO) u Srbiji, Turskoj i jugoistočnoj Evropi koji se tiču kreiranja javnih politika iz oblasti rada i zapošljavnja, socijalne inkluzije i razvoja civilnog društva. Branka je pohađala doktorske studije iz međunarodnih odnosa na Bilkent univerzitetu u Turskoj, magistrirala je na Školi za državnu upravu na Harvardu, i na međunarodnim odnosima na Centralno-evropskom univerzitetu. Diplomirala je Svetsku književnost i teoriju književnosti na Univezitetu u Beogradu.

Stevan Vujasinović, Izvršni diretkor RES fondacije

Stevan je profesionalno i akademski već više od 20 godina posvećen istraživanju, koncipiranju i sprovođenju javnih politika i upravljanju u javnom sektoru, sa posebnim fokusom na upravljanje komunikacijama u oblastima klimatske akcije i pravedne energetske tranzicije. Njegovo iskustvo uključuje najviše nivoe državne uprave, međunarodne razvojne agencije, poslovni i sektor civilnog društva u Srbiji, Zapadnom Balkanu i Evropskoj uniji. Diplomirani je ekonomista i magistar javnih politika, a oba zvanja stekao je na Univerzitetu u Londonu.