Predavači

Predavači na specijalističkim studijama su renomirani profesori i eksperti iz oblasti koje su obuhvaćene studijama:

Prof. dr Goran Radosavljević, direktor FEFA Instituta

Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu, a magistrirao matematičku ekonomiju i ekonometriju u Parizu i Marseju. Doktorsku disertaciju odbranio je iz oblasti javnih finansija. Akademsku karijeru je započeo 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Savetovao je Vladu Crne Gora, premijera i ministra finansija, u oblasti javnih finansija i budžeta. U periodu od juna 2007. godine do maja 2011. godine bio je ekonomski savetnik potpredsednika Vlade Srbije, nakon čega državni sekretar u Ministarstvu finansija. Od kraja 2012. godine radio je u NIS Gasprom Neft prvo kao zamenih izvršnog direktora, a zatim kao savetnik zamenika generalnog direktora. U dva mandata bio je generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i član programskog komiteta Svetskog naftnog saveta u Londonu. Bio je predavač na zimskoj školi energetike u Rusiji. Autor je velikog broja radova iz oblasti ekonomije energetike i javnih finansija. Govori engleski i francuski, a služi se ruskim jezikom. 

Prof. dr Miloš Erić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, FEFA

Dr Miloš Erić drži predmete iz oblasti ekonomskog razvoja, evropskih integracija i ekonomije energetike. Osim navedenog, istražuje polja javnog zdravlja, javne uprave i obrazovanja. Radio je kao istraživač na više projekata, uključujući projekte finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Evropske unije. Dr Erić ima dugačko konsultantsko iskustvo na projektima Svetske banke, Nemačke saradnje (GIZ), Evropske banke za obnovu i razvoj, Švajcarske razvojne agencije, kao i u privatnom sektoru. Takođe je više puta objavljivao za vrhunske međunarodne naučne časopise. Preko 10 godina, dr Erić je bio urednik ili saradnik štampanih i elektronskih medija, gde se bavio informacionim tehnologijama i digitalizacijom. Suosnivač je sekcije naučnih i tehnoloških novinara i redovni član Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Dr Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a u Srbiji

Dr Protić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Londonu. Završio je master studije na Evropskom koledžu u Brižu, kao i master studije pravno-ekonomskog smera na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio je u Agenciji za unapređenje državne uprave Republike Srbije tokom 2001. godine. Po povratku sa master studija, bio je angažovan od strane UNDP na projektu izgradnje kapaciteta Ministarstva za rad i zapošljavanje.

Od strane Međunarodne organizacije rada (MOR) angažovan je tokom 2004. i 2005. godine kao koordinator projekta za reformu Inspektorata za rad Srbije. Nakon toga, radio je za UNDP kao projektni menadžer zadužen za izradu Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije. Na poziciji je Nacionalnog koordinatora MOR za Srbiju od uspostavljanja Kancelarije nacionalnog koordinatora, početkom 2008. godine. Odgovoran je za predstavljanje MOR u Srbiji i sprovođenje Programa dostojanstvenog rada. Tečno govori engleski i francuski jezik i služi se nemačkim jezikom

Doc. dr Srđan Verbić, FEFA fakultet

Srđan Verbić je izabran za docenta na FEFA 2017. godine. Diplomirao je teorijsku fiziku, a magistrirao i doktorirao veštačku inteligenciju na Univerzitetu u Beogradu. Karijeru je počeo radeći sa talentovanim učenicima i studentima u Istraživačkoj stanici Petnica gde je rukovodio programom fizike i odeljenjem matematičko-fizičkih nauka. Tokom rada u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja radio je na utvrđivanju nacionalnih obrazovnih standarda, razvijao metodologiju računarskih testiranja znanja i rukovodio pripremom i realizacijom završnog ispita. Učestvovao je takođe i u međunarodnim studijama PISA i TIMSS kao pisac zadataka, koordinator i konsultant. Srđan Verbić je autor i recenzent više udžbenika i priručnika za osnovnoškolske učenike i nastavnike. Od 2014. do 2016. godine bio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije.

Stevan Vujasinović, Izvršni diretkor RES fondacije

Stevan je profesionalno i akademski već više od 20 godina posvećen istraživanju, koncipiranju i sprovođenju javnih politika i upravljanju u javnom sektoru, sa posebnim fokusom na upravljanje komunikacijama u oblastima klimatske akcije i pravedne energetske tranzicije. Njegovo iskustvo uključuje najviše nivoe državne uprave, međunarodne razvojne agencije, poslovni i sektor civilnog društva u Srbiji, Zapadnom Balkanu i Evropskoj uniji. Diplomirani je ekonomista i magistar javnih politika, a oba zvanja stekao je na Univerzitetu u Londonu.