O Nama

Naši ciljevi

Na osnovu osnovih postulata Mreža za demokratski dijalog je u svom statutu postavila ciljeve čijem će ispunjenju težiti u svom radu, a to su:

• Razvijanje i promocija ideje vladavine prava;

• Podsticanje dijaloga različitih društvenih grupa u cilju stvaranja preduslova za uspostavljanje temelja koji će državi garantovati postojanost svih elemenata koji je dugoročno grade;

• Afirmacija i proaktivno delovanje na stavarnju prostora političke slobode i kulture dijaloga uz punu slobodu govora bez ograničavanja sloboda drugih;

• Borba za socijalnu ravnopravnost, jednakost i solidarnost;

• Razvoj tolerancije i promocija načela poštovanja čoveka, njegovog dostojanstva, prava i sloboda;

• Rad na edukaciji aktivista i građana sa ciljem jačanja i širenja svesti o važnosti socijalne osetljivosti u modernom društvu;

• Demokratizacija i povećanje transparentnosti društvenih procesa;

• Podizanje svesti o problemu i potrebi suzbijanja političke korupcije kao preduslovu za razvoj modernog, demokratskog društva;

• Rad i podsticanje definisanja razvojnih strategija društva na ključnim područjima kao i definisanju javnih politika i njihovom praćenju;

• Unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica i država na prostoru Balkana i Evrope, kao i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti rada, kulture, obrazovanja, informisanja, privrede i politike;

• Razvijanje znanja i unapređenje profesionalnih, naučnih i stručnih kompetencija građana;

• Uključivanje marginalizovanih formalnih i neformalnih društvenih grupa u sve društvene procese;

• Unapređenje stanja životne sredine i primena koncepta održivog razvoja kao neophodnog uslova za skladan i sveobuhvatan razvoj celog društva.