Još uvek nepoznati počinioci pocepali su tokom noći obeležja Mreže za demokratski dijalog na samom ulazu u prostorije organizacije (u Ulici Svetozara Markovića u Beogradu).

Ovaj vandalski čin očigledna je preteća poruka nama – aktivistima Mreže, ali i dokaz da živimo u društvu u kojem se zastrašivanje i nasilje koristi kao sredstvo obračuna sa neistomišljenicima.

Podsećamo da je Mreža za demokratski dijalog u proteklih nekoliko godina inicirala serije tribina i javnih rasprava, okupljajući i podstičući ljude da misle, te da apatiju zamene aktivizmom. Stoga pitamo: kome smeta Mreža? Ko bi to da spreči okupljanje ljudi koji se bore za normalnu, demokratsku državu? Ko bi da “pocepa” pravo ljudi da slobodno misle i delaju za svoje društvo?

Mreža za demokratski dijalog zahteva od nadležnih organa da u ovom, ali i u svim drugim slučajevima, postupe po zakonu i zaštite građane od svakog vida vandalizma. Takođe poručujemo i da nas nikakve preteće poruke neće uplašiti i obeshrabriti. Naprotiv, još nas više učvršćuju u nameri da se izborimo za društvo u kojem će se ljudi podsticati da slobodno misle i međusobno se uvažavaju, a ne da se njihov glas “cepa”, guši i ubija.

By