Koliko smo sigurni, odnosno nesigurni i nebezbedni u ekonomskom, zdravstvenom smislu, kakva je uloga medija, koliko je pouzdan partner sama država, da li je tema migrantske krize nestala ili je gurnuta pod tepih pandemije, kakav je odgovor institucija i kakva je reakcija građana, da li je država stala uz tu ženu koja nosi na leđima domaćinstvo, školovanje dece, uglavnom rad u uslužnim delatnostima čime je neuporedivo izloženija zarazi i kako i koji su mehanizmi da im država to olakša, a društvo prepozna kroz šta prolazi, razgovarali smo sa:

1. Natalijom Jakovljević, novinarkom iz Subotice
2. Mr Svetlanom Janković, potpukovnicom VS u penziji
3. Natašom Milojević, politikološkinjom i predsednicom FOSDI