U petom broju novina PROGLAS čitajte:

Intervju: Zoran Radovanović: Kako se Srbija bori sa pandemijom Kovida 19?
Tekst: Marko Oljača, predsednik UG “Koraci”: Obrazovanje – Šta to beše?
Tekst: Aleksandar Marjanović, dipl. pravnik: Vašingtonski sporazum u svetlu (Si Djin) Ping Ponga
Tekst: Stefan Tasić, politikolog: Šta srpska opozicija može naučiti od crnogorske?