PROGLAS br. 1

U prvom broju novina Proglas pročitajte sledeće: Intervju: Dušan Teodorović, akademik, razgovarali Marija Radulović i Marko PantićTekst: PROMENA DOLAZI: #5miliona razloga za nezadovoljstvo, Marko PantićTekst: Čije žene?, Marija RadulovićTekst: Duh…