Category: Vesti

NE je uvek NE!

Seksualno nasilje je krovni pojam koji uključuje širok spektar činova. Termin može uključivati silovanje, seksualno zlostavljanje, seksualno uznemiravanje, neželjeno dodirivanje, prisilu, zlostavljanje dece, prinudnu prostituciju i prinudnu trudnoću. Žene i…

Konferencija evropskog Foruma

Tokom vikenda, u Beogradu, održan je sastanak socijal-demokratskih stranaka i društveno-političkih fondacija u organizaciji Evropskog foruma za demokratiju i solidarnost. Konferencija je okupila predstavnike političkih partija i to Demokratske stranke…