Category: Proglas

Adhezija jednog (eko)sistema

Piše: Aleksandar Marjanović Scena u kojoj razulareni investitor mini-hidroelektrane, nezadovoljan zbog protesta ljudi koji su se okupili na putu, izleće iz automobila u želji da se obračuna sa njima, ukazala…

Gde je danas savremena levica?

Piše: Nemanja Jovanović Vreme u kome živimo je jedno od najdinamičnijih koje istorija beleži. Korona virus se pretvorio u „iznenandno propitivanje“ čitavog jednog sistema, civilizacijskih normi, svega onoga što smo…

NE je uvek NE!

Seksualno nasilje je krovni pojam koji uključuje širok spektar činova. Termin može uključivati silovanje, seksualno zlostavljanje, seksualno uznemiravanje, neželjeno dodirivanje, prisilu, zlostavljanje dece, prinudnu prostituciju i prinudnu trudnoću. Žene i…