Obratili smo se gradskim institicijama da preko nadležnih službida uklone grafit iz parka na Slaviji koji se nalazi u neposrednoj blizini škole “Vladislav Ribnikar”, a koji svojim sadržajem podstiče izlive besa, nasilno rešavanje sukoba i atmosferu netrpeljivosti prema kojoj se mora iskazati nulta tolerancija.

Sa idejom da kao društvo jedni drugima, a prvenstveno najmlađima, moramo da damo najbolji mogući primer u vidu alternativnog rešavanja sukoba, podršku u prevazilaženju trauma i podstaknemo odgovornost za unapređenje društva , smatramo da je u ovom trenutku sve jednako važno i da moramo da uložimo poseban napor da deci obezbedimo put neopterećen mržnjom i nasiljem. Sporne parole i grafiti jednostavno nisu put ka tome i stoga ih je neophodno ukloniti ne samo sa pomenute lokacije, već voditi računa i reagovati njihovim uklanjanjem i na svim ostalim lokacijama u gradu gde su se potencijalno iste ili slične pojavile.