Danas je završena međunarodna konferencija “Poslednja šansa za promenu? Budućnost Evropske Unije i uloga socijal-demokratije” koju su organizovali Institut 1. maj i Fridrih Ebert Štiftung Fondacija u Ljubljani. Konferencija je okupila brojne ugledne goste i stručnjake iz Evropske Unije i regije Zapadnog Balkana, koji su razgovarali o ključnim izazovima pred evropskim kontinentom, budućnosti same EU i viziji socijal demokratskog društva u sadašnjim okolnostima.


Ministarka inostranih poslova Slovenije, gospođa Tanja Fajon, otvorila je konferenciju naglašavajući važnost procesa proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana i potrebu za boljim razumevanjem Balkana i odnosa na Balkanu. Martin Šulc, predsednik fondacije Fridrih Ebert, Marija Žoao Rodrigez, predsednica FEPS-a, predstavnici Laburističke partije iz Velike Britanije, Jonas Anderson iz Olof Palme centra bili su samo neki od govornika na konferenciji.


Tamara Tripić predsednica Borda Mreže za Demokratski Dijalog, takođe je bila učesnica na panelu, a u svom izlaganju osvrnula se na proces proširenja Evropske unije i položaj država Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja, istakavši da je najveći izazov za Evropu uspostavljanje mira na našem kontinentu. Naglasila je da je važno da se proces reforme naših društava vrati u sferu života građana, a da vladavina prava, sloboda medija i borba protiv korupcije moraju da uzmu primat u odnosu na ideju stabilnosti. “Moramo da budemo svesni da se ceo svet menja, da su izazovi sa kojima se suočavamo danas potpuno drugačiji od onih koji su postojali na samom početku kada se rađala Evropska unija i da moramo da uhvatimo korak i sa problemima i sa promenama koje neminovno nastaju kroz globalizaciju i tehnološki napredak” zaključila je ona.

Na kraju konferencije, zaključeno je da su zajednički napori svih zemalja i institucija potrebni kako bi se savladali izazovi pred evropskim kontinentom i kako bi se osigurala prosperitetna budućnost za sve građane.