U saradnji sa CEE Gender network, večeras smo održali panel “Švedsko iskustvo”. Imali smo priliku da čujemo malo više na temu lokalnih izbora u Švedskoj koji su se održali u septembru ove godine. Marlene Haara, Ann-Sofie Soleby Eriksson, Nina Tuncer, Evelina Haara Hyvarinen i Jonas Gunnarsson su bili naši sagovornici iz Švedske i približavajući nam svoje iskustvo, poredili smo koje su to tačke spajanja i šta je ono što je zajedničko u borbi za socijal-demokratiju, za očuvanje njenih vrednosti, a šta su izazovi koji prevazilaze granice.

Kakva je to poruka koja je privukla pažnju biračkog tela, koja je uloga mladih aktivista i političara i žena u kampanji, uloga sindikata u promovisanju demokratskih vrednosti samo su neka od pitanja na koja smo pokušali da odgovorimo.

Razmena iskustva je osnova rađanja novih ideja. Na putu ka zajedničkom cilju, a to je stabilno, sigurno i otvoreno društvo jedino saradnjom možemo doprineti prevazilaženju prepreka pred nama.