Tokom vikenda smo stigli i do Skoplja. Na poziv dragih prijatelja i saradnika iz Instituta za socijalne studije Progres, a kroz podršku Kalevi Sorsa Fondacije prisustvovali smo regionalnoj Think tank konferenciji na temu opasnosti po demokratske procese u zemljama Zapadnog Balkana. Među okupljenima bili su predstavnici organizacija iz Makedonije, Srbije, Kosova, Crne Gore, BiH, Albanije.

Kao predstavnica Mreže za demokratski dijalog konferenciji je prisustvovala Tanja Cakić, projektna koordinatorka i tom prilikom podelila informacije o aktivnostima i budućim planovima naše organizacije u cilju razmene dobrih praksi kroz koje bi se moglo osnažiti buduće regionalno delovanje. Mreža za demokratski dijalog nastoji da u svom radu proizvede konkretne smernice za sve aktere u društvu koje mogu da posluže za rađanje novih politika i da na taj način poveže obične građane sa procesom učešća i kreiranja bolje komunikacije sa onima koji te nove ideje treba da realizuju u skladu sa demokratskim vrednostima i poštovanjem osnovnih načela jednog demokratskog društva kakvom težimo.