Novi Razgovori „Mlaost u raljama svakodnevice“ održaće se u utorak, 22. novembra sa početkom u 19č u Boru, Klub Akademija, Kralja Petra I 23. Pozivamo vas da nam se pridružite uživo, a za sve koji nisu u mogućnosti, novi Razgovori će se emitovati i uživo putem naše FB stranice “Razgovori”.

Pritisak svakodnevnice koju živimo pogađa sve bez izuzetka. Skalu nezadovoljstva probija osećaj bespomoćnosti i nezadovoljstva zbog nedovoljno prilika i mnoštva neprilika sa kojima se suočavamo na temu sigurnosti i promena društvenih okolnosti. Politički život u Srbiji istisnuo je mlade ljude iz učešća, pa sve češće čujemo kritiku kako mladih u politici nema, kako su nezainteresovani, apatični, na liniji odgovornosti promena koje izostaju. Istraživanja o potrebama i položaju mladih ljudi u Srbiji nam pokazuju da imaju izuzetno visok stepen nepoverenja u institucije, izuzetno negativan stav prema političarima i političkim partijama uopšte, kao i to da politički sistem u celosti ne omogućava njihovo učešće i delovanje.

Izuzetno poražavajuća slika istraživanja otvara brojna pitanja. Kako su od pokretačke sile do najapatičnijih u političkom prostoru stigli oni na kojima sve ostaje i ko sve deli odgovornost zatečenog stanja? Koji su to sve izazovi u komunikaciji? Postoji li lek protiv teskobe nasleđa? Mogu li se promene uopšte i desiti bez angažovanja mladih ljudi i na kojoj frekvenciji se oslobađa taj apel?

O ovim i mnogim drugim pitanjima razgovaraćemo sa

Brajanom Brkovićem, aktivistom

Tanjom Cakić, odbornicom Demokratske stranke u SG Beograd

Vladimirom Stojičevićem, UG Glasno za omladinu