Na sastanku mreže organizacija pod okriljem Olof Palme centra, predstavnici Mreže za demokratski dijalog prošle nedelje su posetili Tiranu. Pored predstavnika organizacija ABF, Inicijativa A11, POP network i Agora, izvršni direktor mreže za demokratski dijalog Mihailo Dimitrijević, uzeo je učešće na panelu na temu popularne edukacije.

Kroz osvrt na aktivnosti kojima se Mreža za demokratski dijalog bavi, istakao je važnost dijaloga sa različitim društvenim akterima:

“Mreža za demokratski dijalog organizuje sastanke u lokalnim zajednicama. Razgovori okupljaju različite grupe ljudi i na taj način stvaramo kvalitetan dijalog o aktuelnim društveno-političkim izazovima sa kojima se naše društvo suočava. Ključni deo je taj što IDEMO U NAROD. Izlazimo van balona i razgovaramo sa njima. Ključ je izaći iz balona/kancelarije/sale za sastanke i RUKOVATI  SE, upoznati lokalne građane i izazove sa kojima se suočavaju i zajedno sa socijaldemokratskim i progresivnim političkim partijama i drugim organizacijama civilnog društva, kao i istaknutim pojedincima koji imaju uticaj u društvu, kreairati potencijalno rešenje i spovesti ga u delo.”

Skrećući pažnju na to u kojoj meri i na koji način je kriza prouzrokovana pandemijom COVID-19 uticala na komunikaciju u društvu, istakao je nezamenljivost neposredne komunikacije sa građanima i podsetio na sve izazove sa kojima se naše društvo danas suočava:

“Društvene medije treba koristiti samo kao sporedno praćenje aktivnost, a lično upoznavanje ljudi je prioritet! Zbog tehnološke/digitalne tranzicije, u post-Covid periodu, izgubili smo fizički povezanost sa lokalnim građanima u nekom obliku. Moramo im se vratiti kako bi zajedno mogli da se suočimo sa društvenim izazovima koji su pred nama. Najveća pretnja u suočavanju sa tim izazovima je naviknutost na sadašnje društveno-politička pitanja. Ova pitanja su postala uobičajena stvar iz percepcije običnog građanina, što je veoma negativna posledica koju treba sanirati. Ekonomska neizvesnost dodatno sužava prostor za promenu. S jedne strane imamo zarobljenost u ulozi žrtve, a sa druge činjenicu da je sve u rukama pojedinaca koji se tako osećaju i koji moraju da iznađu način da to prevaziđu i da budu jedinstveni i da deluju solidarno. To nisu mala očekivanja.”

Razmatrajući korake ka osnaživanju i prevazilaženju takve atmosfere, zaključio je:

“Građani moraju shvatiti da je svaka vlada replicirana. Stoga, ako ne radi kako treba, stojite zajedno i glasajte za nekog drugog, ili izađite na ulicu i zajedno se suprotstavite nepravdi! Ključ za stvaranje vredne društveno-političke promene u našem društvu su jaka povezanost i razumevanje i poštovanje između socijaldemokratskih i progresivnih političkih stranaka, lokalnih organizacija civilnog društva, istaknutih pojedinaca i građana.”