Novi razgovori “Grad – od neizdrživog do održivog” održaće se u četvrtak, 19. maja u 19 časova, u “Tri kralja beer bar”, Njegoševa 6. Pored uobičajene mogućnosti da nas pratite preko naše FB stranice, pozivamo Vas i da dođete i svojim prisustvom upotpunite diskusiju na ovu temu.

Iza nas su izbori u Beogradu i tesan rezultat koji će omogućiti živu i dinamičnu raspravu o budućim projektima za Beograd. Imajući u vidu aktivnosti koje su u prethodnom periodu promenile umnogome sliku grada, način života kao i izgledne ideje izgradnje oko vodoizvorišta Makiš, novo naselje Beograd na vodi, kao i trgove koji su promenili svoj izgled, od velike je važnosti da pričamo o izazovima života u gradovima jer je i Beograd slika ideja kako će izgledati gradovi i na koji način će se razvijati u ostatku Srbije.

Organizacija UN predviđa da će do 2025. godine u gradovima živeti 60% ukupnog stanovništva, dok će do 2050. godine stanovnici većih i manjih gradova činiti 70% ukupne svetske populacije. To znači da će do 2030. godine 90 procenata ukupnog porasta broja stanovnika biti vezano za gradska naselja.

Ovakav porast stanovništva u urbanim sredinama izuzetno će opteretiti infrastrukturu i životnu sredinu u gradovima. Već sada se skoro 60% vode za piće direktno i indirektno troši u gradovima; gradovi koriste oko 75% ukupne energije i emituju 80% gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Ekstremno siromaštvo često je skoncentrisano u urbanim sredinama, a poseban je izazov  zbrinjavanje sve većeg broja stanovnika u tim sredinama. Učiniti gradove bezbednim i održivim znači obezbediti sigurno i pristupačno stanovanje i uređenje siromašnih naselja. Isto tako, podrazumeva i investicije u javni prevoz, planiranje i očuvanje postojećih zelenih površina i bolje urbanističko planiranje i upravljanje na način koji omogućava učešće i angažovanje svih.

Održiv život u gradovima jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

O svemu ovome, kao i o pitanjima koje vi pokrenete tokom diskusije, razgovaramo sa:

Đorđem Miketićem, koalicija MORAMO

Kristinom Birath, urbano planiranje  Eskilstuna, Švedska

Veljkom Pajovićem, novinarom