Month: November 2021

Konferencija evropskog Foruma

Tokom vikenda, u Beogradu, održan je sastanak socijal-demokratskih stranaka i društveno-političkih fondacija u organizaciji Evropskog foruma za demokratiju i solidarnost. Konferencija je okupila predstavnike političkih partija i to Demokratske stranke…