Mi okupljamo ljude da misle zajedno, ne da misle isto, mi okupljamo građane da osete snagu činjenica i tim činjenicama zamene parole, mi okupljamo građane da očaj i mržnju zamene aktivizmom, da razumeju drugačije pristupe, a bolju ideju podrže jer je dobra i za one generacije koje tek treba da se rode.hvala što ste zajedno sa nama u ovome, nastavljamo dalje, zajedno!