U četvrtom broju novina PROGLAS čitajte sledeće:

Intervju: Goran Ješić – politički stav, razgovarao Marko Pantić
Tekst: „Zašto idem na proteste“ autor Nikola Dragićević, diplomirani pravnik
Tekst: Zloupotreba prekršajnih sudova, autor Marko Pantić, pravna analiza
Tekst: Autoritarna vlast, autor Stefan Tasić, politikolog – politikološka analiza