Drugi broj novina PROGLAS donosi sledeće:

Intervju: Žarko Trebješanin (centralna tema: psihološki aspekt borbe sa pandemijom), razgovarao: Marko Pantić
Tekst: Krivično gonjenje u doba korone (centralna tema: interesantna krivično-pravna rešenja koji su pravosudni organi iznalazili u vreme vanrednog stanja), Marko Pantić
Tekst: Ustavno-pravni aspekti uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Marko Pantić
Tekst: prof. Đorđe Pavićević – politikološka analiza i aktuelni osvrt na trenutno stanje