Koliko su ekonomske mere Vlade Srbije donete usled pandemije virusa Covid-19 svrsishodne? Koliko ćemo vraćati za dobijeni “poklon” od 100 evra? Koliko su uvažene potrebe privrede?

Vanredno stanje izazvano pandemijom virusa Covid-19 ukinuto je 6. maja, nakon čega je usledio period kampanje za parlamentarne i lokalne izbore održane 21. juna 2020. godine. Tokom predizborne kampanje, vlast, struka i mediji stavili su tekuću pandemiju u drugi plan, što su građani Srbije razumeli kao poruku da i sami postepeno zaborave na potrebu za brigu o sopstvenom ali i javnom zdravlju.

Pitanje posledica pandemije i vanrednog stanja na ekonomiju Srbije raspravljalo se pre svega imajući u vidu završetak tekućeg, i eventualnu pojavu novog talasa pandemije na jesen. Međutim, “prvom” talasu Covida-19 još uvek se ne nazire kraj, tako da je ekonomske posledice takvog stanja, kao i efekte Vladinih mera u to oblasti, moguće samo okvirno pretpostaviti.