Mreža za demokratski dijalog (DD Mreža) izdala je svoj prvi dokument o stavu (position paper) na temu zagađenosti vazduha u Srbiji.

Tokom zime 2019/2020. u više gradova i opština u Srbiji je došlo do prekomernog zagađenja vazduha. Ovakva situacija uzbunila je javnost u celoj Srbiji i podstakla medije, civilno društvo i političke aktere da razumeju ovaj problem i predlože konkretna rešenja.

Mreža za demokratski dijalog (DD Mreža) stoji na stanovištu da svaka javna politika, pa tako i strategija rešavanja problema zagađenja vazduha treba da teži utemeljenju u dokazima, odnosno u dostupnim i kvalitetnim podacima o problemima čijem rešenju služi. Vodeći se tim principima izdali smo dokument o stavu (position paper) koji obrađuje problem prekomerne zagađenosti vazduha.

mreza za demokratski dijalog dd mreza

Vračarski razgovori Borba za dah bili su posvećeni ovoj temi, kada smo sa stučnjacima, ali i građanima i građankama razgovorali o uzrocima prekomernog zagađenja, mogućim posledicama, ali i konkretnim rešenjima. Tadašnji sagovornici Vračarskih razgovora dr pulmologije Tatjana Radosavljević, radio voditelj Igor Brakus i Mirjana Jovanović iz Beogradske otvorene škole usaglasili su se da država nije dovoljno uradila da reši problem zagađenja vazduha, te da je u toj oblasti neophodna hitna akcija.

U pozicionom dokumnetu koji je objavila DD Mreža predstavljeni su uzroci zagađenja, simptomi, indikatori ali i dosadašnja merenja zagađenja i javne politike koje su se odnosile na ovaj problem. Data je dijagnoza problema i ponuđeni su konkretni predlozi rešenja u nekoliko oblasti koje su usko povezane za prekomernim zagađenjem vazduha. Predlozi rešenja dati su u skladu sa načelima održive urbane mobilnosti, učešću zainteresovaih strana u formiranju javnih politika, kao i u skladu sa načelom preduzimanja odgovornosti.

Ceo pozicioni dokument o prekomernom zagađenju vazduha možete pogledati ovde.