Aprilski Vračarski razgovori „Ritam nereda“ o zahtevima opozicije, o odgovoru vlasti, o odnosu vladajućeg režima prema slobodnoj volji građana, o Beogradu koji će ostati nakon svih najavljeno velikih projekata, o ideji kakva Srbija jeste, a kakva bi mogla da bude, o svim aktuelnim dešavanjima, razgovarali smo sa gostima koji svojom slobodom promovišu slobodu kojoj kao društvo težimo:


1. Filip Švarm, VREME
2. Biljana Lukić, NOVINARKA
3. Nenad Kulačin, DOBAR, LOŠ, ZAO