Šta se u nama nagomilalo, zašto smo krenuli u vrednosno čišćenje države, koliko žulja uzurpacija svega od strane jedne partije, da li sistem može da postoji i nakon njih i šta očekujemo nakon proleća, razgovali smo sa:

1. Vesnom Mališić, novinarkom
2. Branislavom Trifunovićem, glumcem
3. Jelenom Đorđević, univerzitetskom profesorkom